Meldkamer

Een meldkamer is een centrale waar meldingen ontvangen worden. Vervolgens wordt door de meldkamercentralist bekeken welke acties er uitgevoerd moeten worden en welke hulpdiensten eventueel opgeroepen dienen te worden. De meldingen kunnen gaan over verdachte situaties of over bijvoorbeeld brand in een ruimte.

Functies in een meldkamer

De meldkamer verzorgd de opvolging bij allerhande alarmen. Afhankelijk van het type melding dat wordt gemaakt, schakelen ze hulpdiensten in of laten mobiele surveillance een gerichte controle uitvoeren op locatie.

Security Operations Center (SOC)

SOC staat voor security operations centre. SOC kan de alarmcentrale of meldkamer zijn maar SOC kan ook het IT security centrum zijn. Daar komen alle informatiebronnen en systeem analyses bij elkaar bijvoorbeeld data vanuit firewalls en login historie. Deze data analyse geeft beeld over het niveau van bescherming en geeft richting aan management om te bepalen of dit niveau voldoende is. Ook maakt het een inschatting van waar de risico's zitten en wat er aan gedaan moet worden om risico's verder te beperken.

PAC (particuliere alarmcentrale) of ARC (Alarm Response Centre).

Dit is een alarmcentrale waar je een beveiligingssysteem vanuit je huis op aan kan laten sluiten. Wanneer in de thuiscentrale een alarm af gaat, komt er automatisch een melding binnen bij de alarmcentrale. Afhankelijk van de afspraken volgt er een reactie. Dat kan een telefonische oproep zijn of bijvoorbeeld een surveillance bezoek. Een erkende alarmcentrale heeft een vergunning gekregen van het ministerie van justitie en voldoet aan de voorwaarden die de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus voorschrijft.