Data analyse

Data analyse is het proces van onderzoeken, opschonen, omzetten en modelleren van data met het doel om bruikbare informatie te vinden en besluitvorming te ondersteunen. De data-analyse levert resultaten op die onderzoeksvragen op een juiste manier kunnen beantwoorden.

Bij het uitvoeren van onderzoek worden gegevens verzameld, zodat op basis hiervan bepaalde inzichten kunnen worden verkregen. Vragen die mensen beantwoorden bevatten slechts een kleine hoeveelheid informatie die nodig is om belangrijke vragen te beantwoorden.

Valkuil bij data analyse

Het is belangrijk om de verzamelde gegevens volledig onafhankelijk te bekijken, in plaats van te focussen op het vinden van bevestiging van de gemaakte aannames. Bij uitgebreid onderzoek zijn antwoorden op onderzoeksvragen ontworpen op basis van je eigen intuïtie of bestaande kennis. Het grootste gevaar is dat de gegevens alleen zoeken naar informatie die een vooraf bepaald antwoord bevestigt. Dit is erg gevaarlijk omdat het tot afwijkingen kan leiden en je daardoor verkeerde conclusies kan trekken.