CCTV

CCTV staat voor closed-circuit television. Dit betekent dat er beeldverbinding is over een gesloten circuit en-/of netwerk. Hiermee wordt bedoeld dat de camerabeelden niet publiekelijk uitgezonden worden en ook niet te ontvangen zijn. Deze techniek wordt gebruikt voor camerabeveiliging.

Waarvoor gebruik je CCTV?

CCTV wordt gebruikt als preventief middel. Door aanwezigheid van camera's zullen kwaadwilligen zich eerder laten afschrikken. Daarnaast is CCTV een bron van inlichtingen en daardoor kunnen personen en objecten beveiligd worden. Het gevoel van veiligheid wordt vergroot omdat je als bezoeker weet dat alles in de gaten wordt gehouden. Al zijn er ook tegenstanders die anders beweren. Teveel cameratoezicht zou het gevoel kunnen geven dat het gebied dermate onveilig is, dat het noodzakelijk is om camera's te plaatsen.

Naast dat CCTV als preventief middel wordt ingezet, heeft CCTV ook een toezichtfunctie. Men kan bijvoorbeeld eenvoudig hoe de situatie in het verkeer is, wat zich afspeelt in een openbare ruimte en hoe grote groepen mensen zich voort bewegen, denk daarbij aan een voetbalwedstrijd. Op deze manier kan de hulpverlening worden aangestuurd en in geval van grote calamiteiten is er makkelijker een helikopterview te creëren van de situatie ter plaatse.

Tot slot kunnen CCTV beelden gebruikt worden bij opsporing van strafbare feiten. Bijvoorbeeld bij straatroof, overvallen, inbraak of een voetbalwedstrijd waar racistische leuzen worden geroepen. Supporters die zich hieraan schuldig hebben gemaakt kunnen worden opgespoord. Eén van de maatregelen kan zijn dat de toegang tot het stadion ontzegt wordt. Ook worden camera's gebruikt om milieuzones te handhaven en voor andere eventuele overtredingen in het verkeer.

CCTV is een maatregel welke in het publieke en in het private domein wordt gebruikt.