Mobiele surveillance

Onder mobiele surveillance verstaan we beveiligers in een surveillanceauto die controlerondes rijden in een bepaalde regio of op locatie om zo diverse objecten te kunnen voorzien van beveiligingswerkzaamheden. Denk hierbij aan bouwplaatsen, kantoren of technische installaties. 

Wie maken gebruik van mobiele surveillance?

In vele sectoren wordt gebruik gemaakt van mobiele surveillance. Denk hierbij aan sectoren zoals industrie, logistiek, datacentra, de bouwsector, gezondheidszorg, MKB en retail, maar ook onderwijs en havens.