Masterclass Publiek Private Samenwerking PPS

Masterclass PPS

Kennis vergroten op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS) en bevlogen financial crime professionals ontwikkelen om 'gezamenlijk' financiële criminaliteit te bestrijden.

Lees verder

Masterclass Publiek Private Samenwerking

Kennis vergroten op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS) en bevlogen financial crime professionals ontwikkelen om 'gezamenlijk' financiële criminaliteit te bestrijden.

Een innovatief leertraject voor financial crime professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap en samenwerking over de grenzen van organisaties heen.

Nederland speelt, als financiële hub, een essentiële rol in de wereldwijde financiële geldstromen. Nederland is veelal niet de plek waar het geld eindigt maar heeft de rol van doorvoerland.


Naar schatting stroomt jaarlijks ruim 20% van de internationale geldstromen door Nederland. Dat zegt iets over de kracht maar ook over de kwetsbaarheid van ons financiële stelsel. Dat is hierdoor namelijk gevoelig voor (crimineel) misbruik. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks circa €16 miljard wordt witgewassen in Nederland. Wereldwijd wordt de totale omvang geschat op 677 miljard dollar. Een deel van dat gigantische bedrag gaat door ons financieel stelsel, met alle schadelijke effecten van dien. Dit criminele geld ondermijnt namelijk niet alleen de integriteit van het financiële stelsel maar ontwricht ook de samenleving.


De tijd dat enkel de overheid deze problematiek kon aanpakken en oplossen is voorbij. Voor een veilig en integer financieel stelsel moeten alle betrokken partijen samenwerken. Bedrijven, overheid en wetenschap moeten zowel nationaal als internationaal de handen ineenslaan, samen het financiële stelsel versterken, toekomstbestendig maken. Nederland kan daarin een leidende rol pakken. Daarom hebben ABN AMRO, Deloitte, FIOD, Politie en Fortress Academy in samenwerking met de Vrije Universiteit de Masterclass PPS Financiële Veiligheid ontwikkeld.

null

Samenwerking is cruciaal bij PPS

'Samenwerking is cruciaal'

Je hebt elkaar nodig om effectief te zijn. Dat brengt kansen, risico’s en dilemma’s met zich mee. Soms zitten praktische of juridische belemmeringen in de weg van die samenwerking maar veel vaker gaat het om fundamenteler zaken, zoals vertrouwen, begrip voor elkaar, vasthoudendheid en bovenal: een intrinsieke overtuiging dat we elkaar nodig hebben om burgers, bedrijven en overheden weerbaar te maken.

Het is met die overtuiging dat dit programma is opgezet, bedoeld om een generatie finec professionals te ontwikkelen die in staat is om samenwerking tussen organisaties van allerlei aard vorm te geven.

'Samenwerking is mensenwerk'

De nadruk van deze masterclass ligt op het werken aan een samenwerkingscultuur. Het is cruciaal om daarbij eigen waarden, kwaliteiten en valkuilen te kennen. We dagen deelnemers uit om deze te onderzoeken. Tegelijkertijd gaan ze actief aan de slag met een inhoudelijk vraagstuk binnen het thema financiële veiligheid. Hierbij wordt PPS aan den lijve ondervonden.

De masterclass is opgebouwd in drie themablokken

Samenwerking & vertrouwen

In staat om netwerksamenwerking
te organiseren en belemmeringen te herkennen en weg te nemen (in gedrag, juridisch, etc.).

Vergroten van het finec netwerk en in staat om met de juiste finec professionals samen te werken.

Leiderschap

Op basis van verbinding, vertrouwen en overtuigingskracht anderen kunnen meenemen in ambities op het gebied van netwerksamenwerking.

Eigen visie ontwikkelen en uitdragen op het gebied van netwerksamenwerking.


Technologie

Inzicht in de laatste trends op het vakgebied van finec op geselecteerde thema’s.

Verbanden kunnen leggen tussen de verschillende finec thema’s en betrokken partners (“alles hangt met alles samen”).


Publiek Private Samenwerking stopt niet op de slotdag van de masterclass.

Gedurende de masterclass zijn de deelnemers in verschillende sessies aan de slag geweest met het opdoen van nieuwe inzichten op het gebied van financieel-economische criminaliteit en het analyseren van bestaande (nationale en internationale) PPS-projecten. Daarnaast is er gewerkt aan adviezen voor een multidisciplinaire, publiek-private aanpak van financieel-economische criminaliteit. Tijdens de slotdag presenteren alle projectgroepen de adviezen waarna er ruimte is voor feedback en discussie. Op deze manier denken wij gezamenlijk na over een goed vervolg van deze projecten en de verschillende initiatieven onder te brengen bij de verschillende stakeholders. Uitgangspunt is dat de slotdag weliswaar een afsluiting is van het traject, maar zeker niet het einde van de samenwerking.

Eind 2019 waren we getuigen van een succesvolle tweede PPS Masterclass editie. In 2020 gaan we van start met een nieuwe groep professionals. Wij zien uit om met alle betrokken partijen te blijven werken aan de gezamenlijke bestrijding van financiële criminaliteit.

Onderstaand een impressie van de eerdere editie