Branddetectie

Branddetectie zijn alle systemen die ontworpen zijn om brand of rook te signaleren. Voorbeelden zijn warmte melders en rookmelders. Handbrandmelders vallen ook onder de categorie branddetectie. Echter dienen deze door mensen handmatig geactiveerd te worden als zij rook of vuur signaleren. Er bestaan verschillende typen branddetectie. Het soort dat je kiest is onder andere afhankelijk van het gebouw, hoe brandbaar de ruimten zijn, de aanrijtijd van de brandweer en wettelijke verplichtingen.