Integrale veiligheid

Integrale veiligheid is het multidisciplinair samenwerken om complexe veiligheidsproblematieken vanuit diverse invalshoeken aan te pakken. Wat voor de ene partij een goede oplossing lijkt, is voor een andere partij niet werkbaar. Verschillende partijen en belanghebbenden komen samen om tot een werkbaar en effectieve oplossing te komen. Dit gebeurt waar het kan eerst in een pilot. Wanneer het gaat om crisisbeheer, bijvoorbeeld bij een grote calamiteit, wordt de samenwerking, het plan of de oplossing niet eerst getest maar direct uitgevoerd.

We kennen Integrale Veiligheid op verschillende niveaus:

 • Lokaal (gemeenten) openbare orde en veiligheid
 • Regionaal (provinciaal) crisisbeheersing
 • Landelijk, bestrijding van georganiseerde misdaad.

De laatste ontwikkelingen zijn dat er ook internationaal wordt samengewerkt om bijvoorbeeld ondermijning aan te kunnen pakken. Georganiseerde misdaad houdt geen rekening met landsgrenzen waar de bevoegdheid van opsporingsdiensten wel bij de grens ophoudt. Hier maakt georganiseerde misdaad handig gebruik van.

Integrale Veiligheid kent vier fases: proactie, preventie, repressie en nazorg. Daarbij worden alle factoren die invloed hebben op een veiligheidsprobleem betrokken. Dat kunnen positieve maar ook negatieve beïnvloedingsfactoren zijn. De essentie is dat alles wordt meegenomen in het creëren van de beste oplossing.

Beroepen gerelateerd aan Integrale veiligheid

Politiekundige

 • Officier bij de politie OvD (officier van dienst)
 • Particuliere Recherche

Criminoloog

 • Beleidsmedewerker of adviseur voor politie, justitie, penitentiaire inrichting, Raad voor de kinderbescherming, reclassering, MinJus, provincie en gemeenten
 • Misdaadanalist
 • Toezichthouder effectenverkeer

Brandweerkundige

 • Adviseur rampbestrijding
 • Adviseur brandveiligheid

Integraal Veiligheidskundige

 • Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
 • Coördinator Openbare orde en veiligheid
 • Adviseur rampbestrijding
 • Beleidsmedewerker Veiligheidsregio
 • Coördinator Veiligheidsregio
 • Crisisonderzoeker
 • Riisco manager (Risk manager)
 • (Hoofd) Preventie
 • (Hoofd) Veiligheid

Verkeerskundige

 • Projectleider Verkeersmaatregelen

Middelbaar of Hogere Veiligheidskundige

Deze houden zich bezig met veiligheid kwaliteit en milieu op de werkvloer en is in het algemeen gericht op bedrijfsvoering.

 • Adviseur kwaliteit en veiligheid
 • HSE adviseur
 • Manager veiligheid en naleving
 • (Hoofd) Preventie / preventiemedewerker
 • (Hoofd) Veiligheid / Veiligheidsmedewerker

Bouwkunde

 • Adviseur brandveiligheid