LMRA

LMRA staat voor 'Laatste Minuut Risico-Analyse' en is een laatste check op de werkvloer voor aanvang van werkzaamheden die door de medewerkers zelf wordt gedaan. De werkplek wordt als het ware “vrij gegeven” om aan de slag te gaan. Hiervoor kan een checklist worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de LMRA plaatsvindt en dat deze volledig wordt uitgevoerd.

Wat is het doel van een LMRA?

Het doel van deze check is dat medewerkers zich bewust zijn van risico’s en om de risico’s te elimineren.

LMRA checklist

In de LMRA checklist zijn, afhankelijk van de werkplek, bepaalde vragen van toepassing. Bijvoorbeeld: 'Heb ik de juiste materialen en materieel?' 'Is er struikelgevaar?' 'Heb ik voldoende licht?'. Een dergelijke checklist kan worden opgesteld door een (Q)HSE medewerker, KAM medewerker of de arbo-adviseur/ preventiemedewerker.