Corporate intelligence

Corporate intelligence betreft het vergaren en analyseren van informatie die het hogere management ondersteunt bij het nemen van beslissingen. Het betreft zogenoemde “onbekende informatie”. Dit is informatie die vanuit de reguliere analyses niet bekend is maar wel een belangrijke rol speelt in de processen van het bedrijf. Deze informatie wordt zoveel mogelijk verzameld via publiek toegankelijke kanalen en interne bedrijfssystemen. Ook wordt via interviews en enquêtes dergelijke informatie verzameld.

In de toenemende regulering zowel van overheid als vanuit de bedrijven zelf is het noodzakelijk om proactief de reputatie en de merknaam van een bedrijf zoveel mogelijk te beschermen. Een organisatie moet verzekerd zijn dat de integriteit van haar medewerkers, klanten, business partners en hun gedragingen is gewaarborgd en de informatie die zij aanleveren betrouwbaar is en niet ongewenst toegankelijk voor derden.