Intellectuele-eigendomsfraude

Bij intellectuele-eigendomsfraude is er sprake van het zonder toestemming gebruik maken van goederen of digitale producten. Vaak gaat het om namaken van merkgoederen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht (merkfraude/namaakproducten) of het verspreiden van materiaal waar auteursrecht op rust (piraterij). Digitale piraterij is het illegaal aanbieden en verspreiden van beschermd digitaal materiaal zoals muziek, films, computerspellen en andere software. Voor de verspreiding wordt gebruikt gemaakt van nieuwsgroepen, warez-websites of peer-to-peerprogramma’s.

Rechten op intellectuele creaties, zoals een product, uitvinding, softwareprogramma, merknaam, muziekstuk of literair werk worden intellectueel eigendom genoemd. Het intellectueel eigendomsrecht beschermt deze rechten. Onder het intellectueel eigendomsrecht valt het auteursrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht. Ook het merkenrecht, handelsnaamrecht en het recht van de uitvoerend kunstenaar vallen hieronder. In sommige gevallen moet het werk eerst geregistreerd worden om bescherming te krijgen.

Het intellectuele eigendomsrecht bepaalt dat alleen de eigenaar van het intellectuele eigendom kan bepalen of het product, uitvinding, softwareprogramma, merknaam, muziekstuk of literair werk door derden gebruikt mag worden. het product mag produceren, de merknaam mag hanteren, het muziekstuk mag vastleggen of het boek mag publiceren.