Betaalpasfraude

Betaalpasfraude kent verschillende vormen. Het is een van de manieren voor criminelen om onrechtmatig verkregen geld weg te sluizen. Een van de manieren van betaalpasfraude is dat een crimineel toegang tot een rekening koopt om zijn/haar geld op te storten, om het vervolgens weer te pinnen. Degene die zijn/haar rekening beschikbaar heeft gesteld voor de crimineel om dit te doen is daarmee ook direct strafbaar voor het faciliteren hiervan.

Er bestaan verschillende vormen waarop crimineel geld via derden geïnd kan worden. Het innen van crimineel geld gebeurt via derden zodat de daders buiten beeld blijven en moeilijker te traceren zijn. Deze handelswijze wordt toegepast met of zonder medeweten van de derde.

Katvanger

In het geval dat de persoon bewust zijn of haar rekening ter beschikking stelt voor crimineel geld om dit vervolgens cash op te nemen, dan wordt dit een katvanger genoemd. De katvanger ontvangt hiervoor een beloning en aanvaardt het risico om gestraft te worden. Er is dus sprake van samenspanning.

Geldezel

De geldezel die zonder zijn of haar medeweten crimineel geld opneemt zijn vaak mensen die verstandelijk beperkt zijn. Deze mensen worden benaderd “om een vriend uit de brand te helpen” en worden overgehaald hun pinpas ter beschikking te stellen. In ruil krijgen de geldezels een vergoeding of cadeaus. Een andere mogelijkheid zijn vacatures waar het eigenlijke werk bestaat uit het ontvangen en doorstorten van criminele gelden. De “werknemer” is werkzaam als financieel manager en moet zijn eigen bankrekening ter beschikking stellen. Er staat vaak een riante vergoeding tegenover.