Piggybacking

Piggybacking of Tailgating is een techniek waarbij een niet geautoriseerd persoon een geautoriseerd persoon volgt om zo een beveiligde ruimte binnen te treden. Een voorbeeld hiervan is wanneer je vriendelijk de deur voor iemand openhoudt en die persoon vervolgens meelift naar binnen. Vaak maken cybercriminelen gebruik van deze techniek.

Wat is Tailgating?

Tailgating is nagenoeg hetzelfde als Piggybacking. Het enige verschil is dat bij Tailgating de persoon die de deur opent, zich niet bewust is van het feit dat iemand hem of haar volgt naar binnen. Bij Piggybacking is er wel sprake van het bewust doorlaten.