Datalek

We spreken van een datalek wanneer beveiligde informatie bewust of onbewust bij een derde partij terecht komt die geen bevoegdheid heeft om deze informatie in te zien. Wanneer er sprake is van een datalek dient dit bij de toezichthouder te worden gemeld. Het niet melden van een datalek vormt een overtreding van de AVG. De toezichthouder, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kan in dat geval een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro of 2% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van de organisatie. De melding bij de toezichthouder moet in principe binnen 72 uur na ontdekking plaatsvinden.