Chief Information Security Officer

Een Chief Information Security Officer (CISO) houdt zich bezig met de ontwikkeling, coördinatie en naleving van processen die erop gericht informatie binnen organisaties veilig te beheren. ISO 27001 is een keurmerk dat hier richtlijnen in voorschrijft. Behaal je als organisatie dit keurmerk, dan heb je in elk geval de basis informatiebeveiliging goed op orde. De AVG (GDPR) schrijft bedrijven en andere organisaties voor dat zij voldoende actie moeten ondernemen om informatie over klanten, personeel en andere personen te beveiligen. Wat dit precies inhoudt ligt vast in de AVG.