Sociale Netwerk Analyse SNA training bij Fortress

Sociale Netwerk Analyse voor Fraudeonderzoek

Breng (criminele) netwerken in kaart met grondige netwerk analyse kennis en vaardigheden.

Sociale Netwerk Analyse SNA training bij Fortress

Sociale Netwerk Analyse voor Fraudeonderzoek

Breng (criminele) netwerken in kaart met grondige netwerk analyse kennis en vaardigheden.

Gebruik Sociale Netwerk Analyse SNA bij onderzoek naar fraude en witwassen

Belangrijke inzichten hoe criminele netwerken opereren

Sociale netwerk analyse, of Social Network Analysis (SNA), is een analysetechniek waarbij netwerken worden geanalyseerd aan de hand van de relaties binnen dat netwerk. Het in kaart brengen van wie met wie verbonden is en welke positie zij daardoor innemen in een netwerk, kan belangrijke inzichten opleveren in hoe (criminele) netwerken opereren en wie wellicht de belangrijkste personen in dat netwerk zijn.

Daarmee is sociale netwerkanalyse voor onderzoek naar bijvoorbeeld fraude en witwassen een bijzonder interessante techniek voor het in kaart brengen en begrijpen van netwerken, bijvoorbeeld aan de hand van data afkomstig van sociale media.

Sociale netwerkanalyse is echter niet de ‘silver-bullet’ zoals deze analysetechniek soms wel gepresenteerd wordt in relatie tot (fraude)onderzoek. Hoewel sociale netwerkanalyse een wetenschappelijke onderbouwing kent en in vele (wetenschappelijke) gebieden wordt toegepast, vereist het opzetten en uitvoeren van een betekenisvolle sociale netwerkanalyse een grondige basiskennis van de techniek en haar beperkingen.

Belangrijke inzichten hoe criminele netwerken opereren

Sociale netwerk analyse, of Social Network Analysis (SNA), is een analysetechniek waarbij netwerken worden geanalyseerd aan de hand van de relaties binnen dat netwerk. Het in kaart brengen van wie met wie verbonden is en welke positie zij daardoor innemen in een netwerk, kan belangrijke inzichten opleveren in hoe (criminele) netwerken opereren en wie wellicht de belangrijkste personen in dat netwerk zijn.

Daarmee is sociale netwerkanalyse voor onderzoek naar bijvoorbeeld fraude en witwassen een bijzonder interessante techniek voor het in kaart brengen en begrijpen van netwerken, bijvoorbeeld aan de hand van data afkomstig van sociale media.

Sociale netwerkanalyse is echter niet de ‘silver-bullet’ zoals deze analysetechniek soms wel gepresenteerd wordt in relatie tot (fraude)onderzoek. Hoewel sociale netwerkanalyse een wetenschappelijke onderbouwing kent en in vele (wetenschappelijke) gebieden wordt toegepast, vereist het opzetten en uitvoeren van een betekenisvolle sociale netwerkanalyse een grondige basiskennis van de techniek en haar beperkingen.

null

Sociale Netwerk Analyse SNA training

Sociale Netwerk Analyse
voor Fraudeonderzoek

Fortress Academy biedt daarom een 2-daagse basistraining Sociale Netwerk Analyse voor (fraude)onderzoekers aan waarin de deelnemers aan de hand van vele oefeningen grondige sociale netwerkanalyse kennis en vaardigheden opdoen. Naast het oefenen met het uitvoeren van concrete sociale netwerkanalyses, komen in de training ook het verzamelen van de data en de verschillende beperkingen en valkuilen in sociale netwerkanalyses aan bod. Het programma is theoretisch goed onderbouwd en de deelnemers krijgen relevante literatuur aangereikt.

Praktisch van opzet

De training is praktisch van opzet waarbij de deelnemers vanaf het allereerste begin met concrete data aan de slag gaan en oefenen met het open-source SNA softwarepakket Gephi (of met IBM analyst notebook indien beschikbaar in de organisatie).

Leerdoelen

Theorie achter SNA

Theorie achter SNA

De theorie achter SNA kennen en kunnen uitleggen waarom en hoe deze analysetechniek in fraudeonderzoek toegepast kan worden.
Verzamelde SNA data

Data en richting

In staat zijn richting te geven aan het verzamelen van data die benodigd is voor het maken van netwerk diagrammen en aan de hand van verzamelde data een netwerk in kaart kunnen brengen.
SNA valkuilen en obstakels

Valkuilen en obstakels

De valkuilen en obstakels bij het uitvoeren van sociale netwerk analyse kennen.
Sociale Netwerk Analyse uitvoeren

Uitvoering

De meest voorkomende sociale netwerkanalyses kunnen uitvoeren.
SNA aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van uitgevoerde Sociale Netwerk Analyse conclusies kunnen trekken en aanbevelingen kunnen doen.
Feedback SNA

Kritisch beschouwen

Conclusies van door anderen uitgevoerde sociale netwerk analyses kritisch kunnen beschouwen.

Overtuigd?

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Sociale Netwerk Analyse SNA training
Offerte aanvragen

Overtuigd?

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Sociale Netwerk Analyse SNA training
Offerte aanvragen

Het tweedaagse programma kent drie onderdelen

Het tweedaagse programma kent drie onderdelen

A.    Theorie achter (sociale) netwerkanalyse

In het eerste onderdeel krijgen de deelnemers een uitleg over netwerken, het in kaart brengen van netwerken en de theorie achter (sociale) netwerkanalyse. Er wordt gebruik gemaakt van relevante praktijkvoorbeelden waarbij ook diverse wetenschappelijke artikelen worden aangereikt.

B.    Oefenen met netwerkanalyse software

Het tweede onderdeel bestaat uit het opzetten van, en oefenen met Gephi. Dit zal worden gedaan aan de hand van een aantal casussen waarvoor de data worden aangeleverd. Naast het praktische oefenen zullen in dit onderdeel ook vooral de valkuilen ten aanzien van de data behandeld worden waarbij de deelnemers die in de praktijk ervaren.

C.    Concreet onderzoek

In het derde onderdeel voeren de deelnemers in duo’s een eigen onderzoek uit op basis van data van sociale media. Ze zetten een datamodel op, verzamelen de data, brengen het gekozen netwerk in beeld, voeren een sociale netwerkanalyse uit en trekken conclusies.
Lesruimte Fortress Academy

Praktische informatie

 • De training vindt plaats op locatie bij Fortress of op locatie bij uw organisatie (deze training leent zich vanwege de intensieve begeleiding niet om online te geven).
 • Maximaal 8 deelnemers tegelijkertijd.
 • Elke deelnemer dient over een laptop (Windows / Mac) te beschikken waarop Office, de Chrome browser en Gephi geïnstalleerd is. Gephi is gratis open source software.
 • De training is een verdieping op de data-analyse vaardigheden zoals die worden aangeboden in de Fortress Opleiding Fraudeonderzoek (maar het hebben gevolgd daarvan is geen voorwaarde).
 • Deelnemers dienen over goede computervaardigheden te beschikken.
 • Na het volgen van de training wordt een certificaat verstrekt dat aan de eisen voldoet om voor permanente educatiepunten (16 PE punten) in aanmerking te komen voor veel certificeringen.
Ludo Block
Dr. L. Block CFE, CIPP/E

Over de docent: Ludo Block

Ludo verzorgt vanuit zijn eigen bureau onderzoek, advies en training op het gebied van (corporate) intelligence. Hij is daarnaast associate partner bij Grant Thornton Advisory d.o.o. in Slovenië, waar hij zich richt op corporate investigations & intelligence in de Westelijke Balkan.

Na een carrière van 17 jaar bij de Nederlandse politie, is Ludo sinds 2005 actief als onderzoeker en adviseur in de private sector. Bij de politie heeft hij, onder meer als teamleider bij de recherche van het korps Amsterdam, ervaring opgedaan met grootschalige onderzoeken in de (internationale) georganiseerde misdaad, corruptie en fraude. Van 1999 tot en met 2004 was Ludo namens het korps landelijke politiediensten (KLPD) gestationeerd als politieliaison in Rusland.

Na zijn overstap naar de private sector heeft Ludo een focus gehouden op onderzoeken met een relatie tot de CIS/CEE landen en heeft een brede ervaring opgedaan in fraude en corruptieonderzoeken voor (internationale) ondernemingen en overheidsorganisaties. Dit heeft hij tussen 2010 en 2020 gedaan als director in de forensische praktijk van Grant Thornton Nederland.

Sinds 1999 is Ludo naast de klassieke onderzoeken, ook actief geweest op het gebied van (open bronnen) intelligence en analyse waarbij sindsdien veel praktische ervaring mee heeft opgedaan. Ook is hij al enige jaren actief als trainer op dit gebied, onder meer bij Fortress. Ludo is daarnaast gastonderzoeker en docent bij het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij heeft een doctoraal sociale wetenschappen (1998), is gepromoveerd bestuurskundige (2011), Certified Fraud Examiner (CFE) en Certified Information Privacy professional (CIPP).

Offerte aanvragen
Ontvang een gratis en vrijblijvend investeringsoverzicht voor deze training op maat

Offerte aanvragen
Ontvang een gratis en vrijblijvend investeringsoverzicht voor deze training op maat

Sociale Netwerk Analyse SNA training

2-daagse training Sociale Netwerk Analyse voor Fraudeonderzoek
 • Leer de theorie achter SNA kennen en toe te passen.
 • Geef richting aan het verzamelen van data en breng netwerken in kaart.
 • Ontdek de valkuilen en obstakels bij het uitvoeren van SNA.
 • Ga praktisch aan de slag met de meest voorkomende sociale netwerkanalyses.
 • Trek conclusies en leer aanbevelingen te doen op basis van je SNA.
 • Weet conclusies van andere uitgevoerde sociale netwerk analyses kritisch te beschouwen.

Vragen over deze training?

Neem contact op met Fortress Academy

Vragen over deze training?

Neem contact op met Fortress Academy

Tel: + 31 (0)35 694 6111

Mail: info@fortressgroup.nl