OSINT opleiding open source intelligence

Opleiding OSINT Open Source Intelligence

Een verdiepende OSINT opleiding die verder gaat dan enkel het leren van vaardigheden voor open bronnen onderzoek.

OSINT onderzoek ontwerp

Onderzoek ontwerp

Ontwerp op een professionele wijze je open bronnen onderzoek.

OSINT technieken en methoden

OSINT technieken

Specifieke methoden en technieken voor informatieverzameling.

OSINT rapportage

Rapporteren

Analyseer, verantwoord en rapporteer op een krachtige wijze.
OSINT training

Find information to support any decision

Er worden verschillende opleidingen voor onderzoek in open bronnen (OSINT) aangeboden, maar de meesten van deze zijn uitsluitend gericht op tips en trucs om gegevens te vinden in open bronnen. Aandacht voor de context waarin, het doel waarvoor het onderzoek in open bronnen moet plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan voor het onderzoeksproces zijn, is er veel minder. Deze OSINT opleiding gaat naast de onderzoeksvaardigheden voor open bronnen, ook nadrukkelijk in op het hele proces van onderzoeksvraag tot rapportage.

Sinds 2005 heeft Fortress Academy zich gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen op het gebied van Fraude en Security. Voor professionals die zich willen verdiepen op het gebied van OSINT, hebben wij de opleiding Open Source Intelligence ontwikkeld. Ga verder dan enkel het leren van vaardigheden voor open bronnen onderzoek, maar focus ook op de context van jouw onderzoeksproces. Docenten en experts uit het werkveld delen hun kennis en laten je via praktijkcases kennismaken met alle facetten van Open Source Intelligence.

Ben jij klaar om met je team uit te groeien tot gedegen open bronnen deskundigen?

OSINT opleiding mobile

Programma en tijdsinvestering

Het programma bestaat uit 3 lesdagen van 8 uur, plus een voorbereiding van 2 uur voorafgaand aan de eerste les voor het lezen van enkele inleidende artikelen en het installeren van software (browser en extensies) op de laptop.

Het zwaartepunt van de 3-daagse OSINT opleiding ligt op kennis, inzicht en vaardigheden om een open bronnen onderzoek volgens een vaste methodiek uit te voeren. Ook de context en analyses krijgen tijdens de opleiding ruime aandacht, zodat de aangeleerde vaardigheden direct toepasbaar zijn in je dagelijks werk.

Verder ligt de focus op enkele concrete onderzoekstechnieken specifiek relevant voor onderzoeken naar fraude, due diligence (KYC) en risicoanalyses. Ook actuele ontwikkelingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.

OSINT opleiding praktijk oefeningen

"Tijdens de opleiding krijgen de cursisten veel realistische
praktijkoefeningen waardoor ze onderzoeksvaardigheden
uitbreiden en verfijnen.

OSINT oefeningen

Realistische praktijkoefeningen

Tijdens de opleiding krijgen de cursisten veel realistische praktijkoefeningen waardoor ze hun onderzoeksvaardigheden uitbreiden en verfijnen. Ze leren snel de juiste bronnen te vinden, de authenticiteit, betrouwbaarheid en relevantie van gegevens te evalueren om te komen tot gedegen, objectieve analyses. Ook de methodologie en relevante wet- en regelgeving komen aan bod. De colleges zijn klassikaal, interactief en staan onder leiding van een gerenommeerd docent.

De onderstaande beschrijving gaat uit van een 3-daagse op locatie. De dagen kunnen direct na elkaar worden gegeven of met een week/aantal dagen ertussen.

Wat kun je verwachten in dit 3-daagse programma?

OSINT open bronnen onderzoek leren

Lesdag 1 - Onderzoeksomgeving

Deze dag begint met het verder opzetten en configureren van een onderzoeksomgeving, tezamen met een introductie over de werking van het internet. Daarbij krijgen de cursisten door middel van praktische oefeningen inzicht in de sporen die ze bij het zoeken op internet achter kunnen laten, en hoe ze dat uiteraard tot een minimum kunnen beperken.

Vervolgens wordt stilgestaan bij het ontwerpen en structureren van een online-onderzoek, het belang van het stellen van de juiste vraag, het onderkennen en mitigeren van eigen bias en het evalueren van bronnen.

Daarna komt het geavanceerd gebruik van zoekmachines aan bod waarbij geoefend wordt met BOOLEAN queries, de geavanceerde mogelijkheden van verschillende zoekmachines, en het zoeken naar verwijderde informatie.

Het laatste onderwerp deze eerste dag is het vinden van en zoeken in online handelsregisters, UBO-registers en andere databases met gegevens over rechtspersonen. De focus zal liggen op Europa en offshore jurisdicties.

OSINT identificeren en AVG

Lesdag 2 - Identificeren & AVG

De tweede dag start met het oefenen in het identificeren van personen. Hierbij wordt ingegaan op diverse Social Media platforms en het veilig zoeken daarop. Ook het zoeken van e-mailadressen, telefoonnummers en gebruikersnamen, alsook het gebruik van gelekte data komt aan bod. Al deze onderwerpen worden aan de hand van diverse praktische oefeningen voor de deelnemers toegankelijk gemaakt.

Vervolgens wordt ingegaan op de juridische context van online-onderzoek waarbij de AVG en recente jurisprudentie over privaat- en fraudeonderzoek besproken worden en met name wat dit praktisch betekent voor het werk van een fraude-onderzoeker, waaronder de wijze waarop bevindingen moeten/kunnen worden vastgelegd en gerapporteerd.

Daarna wordt de diepte ingegaan in het (geavanceerd) gebruik van enkele specifieke Nederlandse bronnen zoals het handelsregister en het kadaster.

OSINT geo-locatie

Lesdag 3 - Geo-locatie & rapportage

De derde dag start met geo-locatie, ofwel het kunnen vinden van de locatie waar een foto of video is gemaakt. Aan de hand van de zogenoemde ‘Bellingcat’ methode leren de deelnemers op een gestructureerde wijze en efficiënt de locatie van foto’s en video’s te bepalen. Er wordt vervolgens kort ingegaan op de methodiek van rapporteren van bevindingen uit open bronnen en de mogelijke structuur daarvan, inclusief het op verantwoorde wijze vastleggen en archiveren van onderzoeksbevindingen.

De dag en de opleiding worden afgesloten met enkele casussen waarbij de cursisten aan de hand van de aangeleerde technieken zelfstandig een vraagstuk moeten oplossen.

De door de docent gebruikte slides worden als naslagwerk ter beschikking gesteld en tijdens de cursus stimuleert de docent dat de deelnemers hun eigen link-collectie creëren die ze direct daarna praktisch kunnen gebruiken.

Tenslotte

Voor het deelnemen aan de opleiding heeft elke deelnemer een (Windows, Mac of Linux) laptop nodig waarop de deelnemer de volledige admin rechten heeft ten behoeve van het installeren van diverse applicaties zoals browsers en extensies. NB. Bij laptops die in een corporate domein zitten, is dit veelal niet mogelijk.

Daarnaast is het aan te bevelen om een ongebruikte prepaid simkaart te hebben in een (tweede) mobiele telefoon zodat verificatie van online onderzoeksaccounts niet direct aan het eigen (privé of zakelijke) mobiele nummer van de cursist te linken is. Mocht de opleiding online plaatsvinden, is een tweede scherm aan te bevelen zodat de deelnemer tegelijkertijd de docent kan volgen alsook de oefeningen kan uitvoeren.

Dr. L. Block CFE, CIPP/E

Docent Ludo Block

Ludo verzorgt vanuit zijn eigen bureau onderzoek, advies en training op het gebied van (corporate) intelligence. Hij is daarnaast associate partner bij Grant Thornton Advisory d.o.o. in Slovenië, waar hij zich richt op corporate investigations & intelligence in de Westelijke Balkan.

Na een carrière van 17 jaar bij de Nederlandse politie, is Ludo sinds 2005 actief als onderzoeker en adviseur in de private sector. Bij de politie heeft hij, onder meer als teamleider bij de recherche van het korps Amsterdam, ervaring opgedaan met grootschalige onderzoeken in de (internationale) georganiseerde misdaad, corruptie en fraude. Van 1999 tot en met 2004 was Ludo namens het korps landelijke politiediensten (KLPD) gestationeerd als politieliaison in Rusland.

Na zijn overstap naar de private sector heeft Ludo een focus gehouden op onderzoeken

met een relatie tot de CIS/CEE landen en heeft een brede ervaring opgedaan in fraude en corruptieonderzoeken voor (internationale) ondernemingen en overheidsorganisaties. Dit heeft hij tussen 2010 en 2020 gedaan als director in de forensische praktijk van Grant Thornton Nederland.

Zijn eerste stappen op OSINT-gebied zette Ludo in 1999 en sindsdien heeft hij in vele onderzoeken succesvol gebruik gemaakt van OSINT. Ook is hij al enige jaren actief als trainer op dit gebied, onder meer bij Fortress. Ludo is daarnaast gastonderzoeker en docent bij het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij heeft een doctoraal sociale wetenschappen (1998), is gepromoveerd bestuurskundige (2011), Certified Fraud Examiner (CFE) en Certified Information Privacy professional (CIPP).

Opleiding OSINT open source intelligence van Fortress

Opleiding Open Source Intelligence

 • Opzoek naar een opleiding die verder gaat dan enkel het leren van vaardigheden voor open bronnen onderzoek?
 • Wil je een open bronnen onderzoek volgens een vaste methodiek uitvoeren?
 • Ben je klaar om alle facetten van OSINT te ontdekken?


Je profiteert van tientallen jaren ervaring van een top-expert gespecialiseerd in open bronnen onderzoek.

Fysiek op locatie, of toch liever digitaal?
Kies de meest passende optie voor jouw team

3-daagse Opleiding OSINT

Fysiek bij Fortress

Opleiding OSINT open source intelligence van Fortress
€ 1.770,-
per deelnemer
 • Prijs is exclusief 21% BTW.
 • Minimaal 6 personen per groep.
 • Inclusief locatie en faciliteiten.

3-daagse Opleiding OSINT

Fysiek Incompany

Opleiding OSINT open source intelligence van Fortress
€ 1.570,-
per deelnemer
 • Prijs is exclusief 21% BTW.
 • Minimaal 6 personen per groep.
 • Exclusief locatie en faciliteiten.

3-daagse Opleiding OSINT

Online

OSINT opleiding online
€ 1.170,-
per deelnemer
 • Prijs is exclusief 21% BTW.
 • Minimaal 6 personen per groep.


Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Fortress Academy

via info@fortressgroup.nl
of bel +31 (035) 69 46 111