Leer zorgfraude detecteren en opsporen met deze training

Training Zorgfraude opsporen

Herken fraudesignalen en leer zorgfraude te detecteren tijdens deze dagdeel training van FTM onderzoeksjournalist Judith Spanjers

Judith Spanjers onderzoeksjournalist zorgfraude
Judith Spanjers | Journalist, onderzoeker en expert zorgfraude

Hoe herken je een deugdelijk of frauduleus zorgbedrijf?

Vandaag de dag vind je zorgfraude volop in de media. Ook in politiek Den Haag staat deze fraude bovenaan de agenda. Maar hoe detecteer je zorgfraude? Hoe doe je op het internet gericht onderzoek en wat heb je daarvoor nodig? Welke open bronnen zijn er te vinden? Gedurende een dagdeel krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Als freelancejournalist voor Follow the Money is Judith Spanjers bijna dagelijks bezig met het opsporen en onderzoeken van zorgcowboys en bedrijven die veel winst kunnen maken met het bieden van zorg. Ze maakt tijdens haar onderzoeken veel gebruik van openbare bronnen. Gedurende deze training maakt Judith Spanjers je bewust van de mogelijkheden om misbruik te maken van het zorgsysteem en de gevolgen hiervan. Verder leert ze je onderzoekstechnieken die je helpen zorgfraude sneller te herkennen. Ook gaat ze in op hoe je preventief maatregelen kunt nemen tegen zorgfraude. Waar moet je op letten als je zorgaanbieders screent aan de poort, als je cliënten doorverwijst of als je toezicht houdt op zorgbedrijven? De training is niet alleen geschikt voor toezichthouders, maar ook voor contractmanagers, inkoopmanagers, gemeenteraadsleden, wethouders, verzekeraars, banken, huisartsen, woningcorporaties, raden van toezicht en ieder ander die te maken heeft met zorgbedrijven. 

Training aanvragen

Actie ondernemen

"Het gaat bij de training niet alleen om bewustwording, maar ik geef ook advies hoe je preventief actie kunt ondernemen."

Judith Spanjers onderzoeksjournalist zorgfraude
Gemeenten komen miljoenen euro’s tekort op hun budget voor Wmo en jeugdhulp, terwijl kleine zorgbedrijven ondertussen miljoenen euro’s aan de zorg verdienen. Elk jaar komen er weer honderden nieuwe zorgbedrijven bij. Het is dus belangrijk om te weten met welke partijen je als gemeente of organisatie te maken krijgt.

Judith Spanjers 

Zorgfraude bewustwording

Bewustwording

Wordt samen met jouw gemeente of organisatie bewust van de misstanden in de zorg.
Zorgfraude signalen

Signalen

Leer welke signalen belangrijk zijn om op te letten en wat de hiaten zijn in het controlesysteem.
Zorgfraude handreikingen

Handreikingen

Ontvang handreikingen om preventief aan de slag te gaan en problemen te voorkomen.
Zorgfraude praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Leer van voorbeelden uit de praktijk en de grondige onderzoeken van Judith Spanjers.
Zorgfraude aanpak

Betere fraude-aanpak

Aanbevelingen voor een betere fraude-aanpak specifiek voor jouw organisatie of gemeente.
Zorgfraude veiligheid cliënten

Veiligheid

Houdt niet alleen zorgkosten in de hand, maar garandeer vooral ook de veiligheid voor de cliënten.
Zorgfraude opsporen

Jarenlange onderzoekservaring

Door haar jarenlange onderzoek naar zorgfraude heeft Judith Spanjers veel kennis over de zorg die geleverd wordt via de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, zowel via pgb als zorg in natura. Ze deed haar onderzoek onder andere in samenwerking met hoogleraren van Tilburg University en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek richt zich vooral op jeugdzorg en bedrijven die via de Wmo en WLZ beschermd en begeleid wonen bieden, individuele begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging.

Vraag vandaag nog deze Zorgfraude training aan!

Zorgfraude opsporen training ticket Fortress
Training aanvragen

Voor wie is deze Zorgfraude training het meest geschikt?

 • Medewerkers zorgproces: De training is geschikt voor alle medewerkers van overheidsinstanties, verzekeraars, zorgkantoren en toezichthoudende instanties die met het zorgproces te maken hebben.
 • Beslissers: Zoals het college van burgemeester en wethouders, maar ook raadsleden en Kamerleden die meer grip willen krijgen op de zorgkosten.
 • Doorverwijzers: Voor wijkteams die de schakel zijn tussen cliënten en zorgaanbieders geeft deze training nog meer inzicht in de dagelijkse praktijk. Dit geldt ook voor huisartsen en jeugdhulpverleners.
 • Inkopers: Met welk bedrijf ga je als gemeente of verzekeraar in zee? Waar baseer je deze keuze op? Door deze training leer je de kaf van het koren te scheiden en maak je een bewustere keuze.
 • Toezichthouders: De gemeente en verzekeraars zijn verantwoordelijk voor goed toezicht op de zorg. Zowel als het gaat om de kwaliteit als de rechtmatigheid. Hoe krijg je grip op zorgaanbieders die een contract hebben gekregen, die als onderaannemer werken of die via een persoonsgebonden budget (pgb) zorg verlenen?Deze training biedt toezichthouders meer inzicht en handvatten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dit geldt voor bijvoorbeeld GGD-medewerkers die toezicht houden op de kwaliteit van de zorg en sociaal rechercheurs die toezicht houden op de rechtmatigheid van de zorg.
 • Raad van Toezicht: Zit u in de Raad van Toezicht van een zorginstelling? Wilt u meer tools in handen krijgen om goed toezicht te kunnen houden? Laat u dan bijpraten over de laatste ontwikkelingen en leer op welke fraudesignalen u alert moet zijn.
 • Woningcorporaties: Zorgcliënten krijgen via beschermd wonen en ambulante begeleiding hulp in de wijk. Woningcorporaties krijgen steeds meer klachten over overlast door zorgcliënten. De training biedt ook voor woningcorporaties meer inzicht in de zorgproblematiek die in wijken speelt.
 • Media: Wil je als redactie meer weten over het zorgsysteem, zorgwinsten en het sociaal domein? Redacteuren krijgen op deze manier meer inzicht in de regelgeving en krijgen tips om zelf onderzoek te gaan doen. Geschikt voor landelijke, regionale en zeker ook lokale media die meer grip willen krijgen op de ingewikkelde regelgeving rondom de zorg.

Offerte aanvragen
Ontvang een gratis en vrijblijvend investeringsoverzicht voor deze training op maat

Zorgfraude opsporen training ticket Fortress

Dagdeel training Zorgfraude Opsporen
 • Wordt bewust van de misstanden in de zorg.
 • Ontvang handreikingen om preventief aan de slag te gaan.
 • Aanbevelingen voor een betere fraude-aanpak.
 • Leer welke signalen belangrijk zijn om op te letten.
 • Leer van voorbeelden uit de praktijk.
 • Garandeer de veiligheid voor de cliënten.

Vragen over deze training?

Neem contact op met Fortress Academy

Tel: + 31 (0)35 694 6111

Mail: info@fortressgroup.nl