Opleidingen op maat

Best Qualified People in Security & Risk

Fortress is gespecialiseerd in het verzorgen van maatwerkopleidingen. Wij schakelen snel met onderwijskundigen, docenten en experts met ervaring in het Security & Risk vakgebied. Graag gaan we met u in gesprek over uw specifieke opleidingswensen en leerbehoeften.

1. Kennismaking

We beginnen met een kennismakinggesprek. We horen graag meer over uw organisatie, de mensen die er werken en de ontwikkelingen die er spelen. Wanneer we een goed beeld hebben van de organisatie en de mensen gaan we dieper in op de opleidingsvraag die u heeft.

2. Doelgroep

Bij het ontwikkelen van een maatwerkopleiding is het essentieel dat deze aansluit bij de doelgroep. Wie gaat de opleiding volgen? Wat is hun achtergrond en vooropleiding? Wat zijn hun werkzaamheden?

3. Doel opleiding

Welke kennis en/of vaardigheden dienen de deelnemers na afloop van de opleiding te hebben? Wat is het hoofddoel van de opleiding? Zijn er eventueel nog subdoelen (bijvoorbeeld aansluiting bij eerder gevolgde opleidingen)?

4. Praktische zaken

Tenslotte bespreken we de praktische zaken. Wat is het budget? Om hoeveel mensen gaat het? Waar en wanneer gaan we de opleidingen organiseren?

5. Het voorstel en vervolg

Op basis van deze informatie maken we een voorstel met een concept opleidingsprogramma. Wanneer de verwachtingen goed zijn afgestemd en we de opdracht hebben gekregen, gaan we aan de slag met het uitwerken van het opleidingsprogramma, het vinden van de juiste docenten en het inplannen van de opleiding. Daarna kan de opleiding van start!

6. Evaluatie

Uiteraard horen we graag van zowel u als uw deelnemers hoe de opleiding wordt ervaren en of de individuele en gezamenlijke leerdoelen worden behaald. Want daar gaan we uiteindelijk voor!

In ons vakgebied is vertrouwen van groot belang. Daarom zet ik mij ieder dag in voor het waarmaken van de gemaakte afspraken.

Vincent Raphaël